Vystěhování neplatičů

Koupili jste nemovitost v dražbě a předchozí majitel se nechce vystěhovat? Pronajali jste byt a nájemník se stále vymlouvá, nájem neplatí a spokojeně si bydlí dál?

Poskytujeme kompletní vystěhování problémových nájemníků. Vše razantně a rychle. Bližší informace včetně přesné ceny vám poskytneme na našem telefonu. Jedná se o vyklizení nemovitosti od neplatičů nájmu a různých individuí bez účasti soudu. Vašich nechtěných nájemníků vás zbavíme do 14dní od přebrání případu! Umíme vás zbavit i hodně problémových nájemníků i nájemníků s platnou nájemní smlouvou, kteří se vyhýbají doručení výpovědi z nájmu, kterou jim osobně doručíme. Službu poskytujeme po celém území ČR.

 

Ceny za vystěhování neplatičů z bytu či domu začínají na 40.000,- za kompletní servis, včetně výměny zámků a související právní a ostatní služby. Jsou tedy srovnatelné s případem, kdy majitel podá žalobu na vyklizení. Žaloba na vyklizení od podání do vydání rozsudku trvá v ČR průměrně 540 dní, tedy zhruba 1,5 roku. To je o 526 dní víc, než při řešení Vašeho problému s námi.

 

Zdá se Vám částka za vystěhování vysoká? Tak si spočítejte, co Vás to může stát, když problém nebudete řešit, nebo jej budete řešit pozdě.

 

Průměrný nájem 9000,- x 18 měsíců, kdy si neplatič pohodově žije a neplatí = 162.000,-

K tomu připočtěte náklady za advokáta, soudy, exekutora......

 

Pozor na vystěhování svépomocí při snaze ušetřit!

 
 
 
Trestní odpovědnost pronajímatelů při vystěhování „neplatiče“ nájemného
 
Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. února 2012, sp. zn. 7 Tdo 115/2012 byla potvrzena trestní odpovědnost pronajímatele, který znemožní užívání předmětu nájmu byť dlouhodobě neplatícímu nájemci.
 
Trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru se tak dopustily osoby (jednatel a zaměstnanec pronajímatele), které uzavřely závorou a uzamkly pronajatou místnost v situaci, kdy nájemce pronajímateli odmítal platit po delší dobu nájemné. Přestože je vlastnické právo ústavně chráněno, Nejvyšší soud nad něj vyzdvihl právo nájemní. 
 
Trestně odpovědné osoby se v řízení bránily, že nájemce dlouhodobě neplatil nájemné a poukazovaly na cíl jejich jednání, které mělo vést k uplatnění zástavního a zadržovacího práva pronajímatele k movitým věcem nájemce umístěným v předmětu nájmu. Nejvyšší soud však uzavřel, že dluh nájemce na nájemném nezakládá oprávněnost pronajímatele nájemce vystěhovat, kdy to může mít jen význam při ukládání trestu.